home pagedébutначална страница
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MASTER CLASS 2004

25 Septembre-7 Octobre, Sofia

Photo n°1

Mrs Kabaivanska and her class: (from left to the right): Vesna Ilkova - soprano, Eliana Baion - soprano (scholarship student), Veronic Simeoni - mezzosoprano (scholarship student), Dobrina Ikonomova - soprano, Plamen Koumpikov - bass (Grand scholarship), Janiza Nesheva - soprano, Valentina Korchakova - soprano.