home pagedébutначална страница
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MASTER CLASS 2004

25 Septembre-7 Octobre, Sofia

Photo n°8

Eliana Baion - soprano (scholarship student) , Angel Antonov and Dobrina Ikonomova - soprano